Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

คำสั่ง คำสั่ง อบต.ถ่อนนาลับ ที่ 407/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

คำสั่ง อบต.ถ่อนนาลับ ที่ 407/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สั่ง ณ…
ธันวาคม 30, 2021

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
ธันวาคม 27, 2021

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564…
ธันวาคม 08, 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565…
ธันวาคม 03, 2021

ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ (อย่างไม่เป็นทางการ) วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี…
พฤศจิกายน 29, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ปีงบประมาณ 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำออกกำลัง…
สิงหาคม 08, 2022

กองช่าง พร้อมรถกระเช้า อบต.ถ่อนนาลับ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างของบ้านถ่อนนาลับ

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้กองช่าง นำรถกระเช้า อบต.ถ่อนนาลับ ล…
สิงหาคม 08, 2022

การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลถ่อนนาลับ…
สิงหาคม 08, 2022

การประชุมซักซ้อมโครงการฝึกอบรมผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ปีงบประมาณ 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการประชุมซักซ้อมโครงการฝึกอบรมผู้นำออกก…
สิงหาคม 02, 2022

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ (ปลัด อบต.) พร้อ…
กรกฏาคม 28, 2022

การประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25…
กรกฏาคม 25, 2022

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพ…
กรกฏาคม 25, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก (การทำปลาสั้มและน้ำพริก)

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก (กา…
กรกฏาคม 23, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหล…
กรกฏาคม 22, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:36 น.
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6(วงเงินงบประมาณ 376,600 บาท)

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8(วงเงินงบประมาณ 55,800 บาท)
เมษายน 19, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)
เมษายน 18, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)(วงเงินงบประมาณ 148,500 บาท)
เมษายน 17, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้านนายทองใบ พรมกัลป์ ถึงบ้านนายประดิษฐ์ นาหัวดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้านนายทองใบ พรมกัลป์ ถึงบ้านนายประดิษฐ์ นาหัวดง(วงเงินงบประมาณ 145,900 บาท)…
เมษายน 17, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้านนายจำลอง ศรีละผัน ถึงบ้านนายทองดำ

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้านนายจำลอง ศรีละผัน ถึงบ้านนายทองดำ(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)
เมษายน 17, 2018

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้439
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้701
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4074
mod_vvisit_counterเดือนนี้2095
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19883
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด352584

We have: 14 guests online
IP ของคุณ: 3.236.121.117
 , 
วันที่ 06 ธ.ค. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.