Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในระบบ e-PlanNACC (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในระบบ e-PlanNACC (รอบ 12 เดือน) ประจำปีง…
เมษายน 19, 2023

รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี…
เมษายน 11, 2023

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง)…
เมษายน 10, 2023

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรั…
เมษายน 10, 2023

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังส…
เมษายน 05, 2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566…
เมษายน 03, 2023

คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดการคลอดก่อนกำหนด

คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดการคลอดก่อนกำหนด…
มีนาคม 30, 2023

ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดการคลอดก่อนกำหนด

ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดการคลอดก่อนกำหนด…
มีนาคม 30, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายค…
มีนาคม 31, 2023

โครงการฝึกอบรมศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีในพื้นที่ ประจำ…
มีนาคม 29, 2023

การประชุมคณะกรรมการ สปสช. ตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยงานสาธารณสุข และผู้อำนวยการ รพ.สต.ถ่…
มีนาคม 28, 2023

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลถ่อนนาลับ

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความป…
มีนาคม 28, 2023

การทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.ถ่อนนาลับ และนายก อบต.ถ่อนนาลับ

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.อบ…
มีนาคม 27, 2023

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำ…
มีนาคม 27, 2023

การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/256…
มีนาคม 27, 2023

อบต.ถ่อนนาลับ รับมอบเครื่องออกกำลังกาย พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย จากมูลนิธิไทยซัมมิท พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ รับมอบเครื่องออกกำลังกาย พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย…
มีนาคม 24, 2023

โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช.…
มีนาคม 13, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 11:02 น.
ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2561(วงเงินงบประมาณ 500,270.48 บาท)

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)
พฤษภาคม 24, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6(วงเงินงบประมาณ 376,600 บาท)
พฤษภาคม 07, 2018

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8(วงเงินงบประมาณ 55,800 บาท)
เมษายน 19, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)
เมษายน 18, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)(วงเงินงบประมาณ 148,500 บาท)
เมษายน 17, 2018

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้254
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้285
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2082
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6030
mod_vvisit_counterเดือนนี้254
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24301
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด566166

We have: 25 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 44.197.101.251
 , 
วันที่ 01 ธ.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.