Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
สิงหาคม 10, 2023

ประกาศ แจ้งคืนหลักประกันสัญญา

ประกาศ เรื่อง แจ้งคืนหลักประกันสัญญา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 10, 2023

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง…
สิงหาคม 04, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอีดยแนบท้ายปร…
กรกฏาคม 27, 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน…
กรกฏาคม 10, 2023

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลถ่อนนาลับ

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลถ่อนนาล…
กรกฏาคม 07, 2023

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา และแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา และแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย…
กรกฏาคม 03, 2023

ประกาศ การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่น ตามพระราชบ…
กรกฏาคม 03, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการชมรมขยับกาย สบายชีวี ตามวิถีชุมชน ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการชมรมขยับกาย สบายชีวี ตามวิถีชุมชน ประจำ…
สิงหาคม 09, 2023

นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานโดยเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนวดเท้าในผู้ป่…
สิงหาคม 09, 2023

การประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ่อนนาลับ เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ่อนนาลับ เดือนสิงหาค…
สิงหาคม 09, 2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู เข้าร่วมกิจก…
กรกฏาคม 28, 2023

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มร…
กรกฏาคม 25, 2023

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2566 "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2566 "จิตอาสา เราทำความดีด…
กรกฏาคม 14, 2023

การประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอ…
มิถุนายน 20, 2023

โครงการบริหารประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บ้านถ่อนนาลับ หมู่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการบริหารประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ…
มิถุนายน 15, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:50 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.85 บาท)…

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7(วงเงินงบประมาณ 3,479,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2(วงเงินงบประมาณ 3,497,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,159,700.00 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,742,000.00 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.58 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้360
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้285
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2188
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6030
mod_vvisit_counterเดือนนี้360
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24301
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด566272

We have: 25 guests online
IP ของคุณ: 44.197.101.251
 , 
วันที่ 01 ธ.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.