Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ ระเบีบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศ ระเบีบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข…
พฤษภาคม 24, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอีดยแนบท้ายปร…
พฤษภาคม 22, 2023

ประชาสัมพันธ์ แจ้งพี่น้องประชาชนให้ไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งพี่น้องประชาชนให้ไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2566 ณ อบต.ถ่อนน…
พฤษภาคม 19, 2023

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีน…
พฤษภาคม 01, 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา…
เมษายน 28, 2023

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)…
เมษายน 27, 2023

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566)

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการบริ…
เมษายน 25, 2023

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566…
เมษายน 25, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ่อนนาลับ เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ่อนนาลับ เดือนมิถุนา…
มิถุนายน 08, 2023

โครงการบริหารประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการบริหารประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ…
มิถุนายน 08, 2023

โครงการบริหารประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการบริหารประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ…
มิถุนายน 07, 2023

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ…
พฤษภาคม 29, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้…
พฤษภาคม 26, 2023

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ…
พฤษภาคม 24, 2023

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-…
พฤษภาคม 22, 2023

การประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ่อนนาลับ เดือนพฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ่อนนาลับ เดือนพฤษภาค…
พฤษภาคม 08, 2023

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยวิสามัญ สมัย…
เมษายน 24, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:11 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 27, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8 - บ้านนาขี้นาค ตำบลนาไหม กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินลูกรังไหล่กว้างทางข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 21, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)พร้อมอาคารห้องครัวและห้องนํ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,419,210.23 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,419,210.23 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,062,888.59 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,062,888.59 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 14, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้356
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้285
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2184
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6030
mod_vvisit_counterเดือนนี้356
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24301
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด566268

We have: 29 guests online
IP ของคุณ: 44.197.101.251
 , 
วันที่ 01 ธ.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.